Vi skapar webbsidor som är
enkla att underhålla och kostnadseffektiva.

Våra verktyg

Vi har valt att använda oss av WordPress då vi anser det vara det bästa alternativet till att skapa en hemsida som är enkel att underhålla och kostnadseffektiv. Vi har även valt att jobba med WordPress- temat Divi och deras intuitiva och versatila sidbyggare Divi Builder. Divi innehåller många olika moduler och fördefinierade layouter som är enkla att installera och förändra. Det finns självklart många andra teman än Divi att välja mellan, med varierande priser inkluderat gratis-teman.